Kostas Spanidis – Throwing Games

Logo design, Visual Identity, Print, Posters